info@popschoololstwijhe.nl   / info@mecmuziek.nl 0522-750921 / 0625104647

Algemene Voorwaarden Popschool Olst-Wijhe

* De jaarcontributie wordt verdeeld over 12 maanden
* In de schoolvakanties wordt er geen les gegeven;
*Uw inschrijving is pas volledig na ontvangst van het volledig ingevulde inschrijfformulier;
*Het lesgeld wordt maandelijks voldaan per automatische incasso;
*Bij aanmelding van kinderen tot 18 jaar, dient één van de ouders/verzorgers het inschrijfformulier te ondertekenen;
*Opzegging van de lessen dient schriftelijk te gebeuren. We hanteren 2 opzegmomenten:

Halverwege het seizoen stoppen? Opzeggen voor 1 Februari (laatste incasso 25 Februari)
Eind van het seizoen stoppen? Opzeggen voor 1 juli, laatste incasso 25 augustus
*Bij verhindering van de cursist om welke reden dan ook, wordt de les niet ingehaald en is desondanks lesgeld verschuldigd voor de gemiste les(sen)

Betaalbare muzieklessen

Onze muziekschool in Zwolle en omstreken hanteert voordelige tarieven. Zo kan iedereen kennismaken met muziek. De tarieven gelden voor elk instrument en zijn op basis van 1 les per week, met uitzondering van vakanties. Het seizoen van Popschool Olst-Wijhe / MEC Muziekschool heeft minimaal 38 lesweken per jaar.  Dit is inclusief samenspeelweken en optredens.

De jaarlijkse contributie wordt in 12 gelijke termijnen afgeschreven.

Leerlingen tot 21 jaar, ( vrijgesteld van btw)
Groepsles  30 min €53,50 per maand
Priveles  20 min € 58.50 per maand

leerlingen ouder dan 21 jaar (incl btw)
groepsles 30 min €63.50 per maand
priveles 20 min €69,50 per maand